SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İtiraz Süresinin Geçmesi Halinde Üçüncü Şahıs Haciz Bildirisine Karşı Nasıl Hareket Eder?

İtiraz Süresinin Geçmesi Halinde Üçüncü Şahıs Haciz Bildirisine Karşı Nasıl Hareket Eder?

Cevap: Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi  tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Menfi tespit davası açılması  halinde mahkemece bu 6183 sy.Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. Teminat, alacaklı tahsil dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, takip işlemlerinin durdurulması hakkında kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Davasında haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10'u tutarında ayrıca inkâr tazminatına hükmedilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(31.12.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM