SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kullanılmayan Makinenin Amortsman Kaydı Nasıl Olmalıdır?

Kullanılmayan Makinenin Amortsman Kaydı Nasıl Olmalıdır?

Cevap:

Uygulama: Betül Ltd.Şti. 100.000 TL karşıllığında makina almış ancak henüz üretime başlamamıştır. Makina kullanıma hazır haldedir. Birinci dönem geçici vergide makina amortismanı şu şekilde bulunur.

Amortisman süresi:       5 Yıl

Amortisman oranı:                    1/5= 0,20

Amortisman tutarı yıllık: 100.000 x 0,20 = 20.000

Amortisman tutarı 1. Geç.Ver.  20.000 / 4= 5.000

----------------------------------------------31.03.---------------------------------------------

680 ÇAL.KIS.GİD. VE ZAR.  5.000

                                                           257 BİRİKMİŞ AMORT.  5.000

Üretimde bulunmayan makinaya amortismna kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Böyle durumlarda şirketler söz konusu makine için amortisman ayırabilirler. Zira amortisman ayrılması için makinanın çalışması gerekli değildir. Montajının yapılmış ve üretime hazır halde olma makinanın amortismanı için yeterli koşuldur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.11.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM