SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bir Önceki Yıla Ait Olan Gelirin Muhasebeleştirilmesi

Bir Önceki Yıla Ait Olan Gelirin Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: KLM YMM A.Ş., bir şirketine ait tam tasdik bedelini eksik fatura düzenlemek suretiyle tahsil ettiğini fark etmiş ve aradaki farkın telafisi için tam 1 yıl sonra fatura düzenlemek zorunda kalmıştır. Fatura bedeli 10.000 TL’dir.

--------------------------------------------------/-----------------------------------------------
120 ALICILAR  11.800

                                                                671 ÖNC.DÖN.GEL.KAR.  10.000
                                                                391 HESAPLANAN KDV    1.800

Önceki yıla ait kira geliri

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------/-----------------------------------------------

102 BANKALAR  11.800

                                                                 120 ALICILAR  11.800

Tahsilat kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.11.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM