SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
7.000 TL’lik Kasa Sınırını Aşan Mükelleflere Verilecek Ceza İle E-Beyananmeyi Süresinde Vermeyenlere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Ne Kadardır?

7.000 TL’lik Kasa Sınırını Aşan Mükelleflere Verilecek Ceza İle E-Beyananmeyi Süresinde Vermeyenlere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Ne Kadardır?

Cevap: Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.1.2019'dan itibaren 1.480.000 TL'yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(15.10.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM