SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesinde KDV İadesi

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesinde KDV İadesi

Cevap: 7161 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmek suretiyle imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin de iade edilmesi sağlanmıştır.

Bu düzenlemeyle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2019-30/6/2020),

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2019-31/12/2019) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020),

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020),

talep edilmesi halinde iadesi gerçekleştirilecektir.

7161 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesine eklenen ikinci fıkrayla Cumhurbaşkanına, bu süreleri bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla, ayrı ayrı ya da birlikte 5 yıla kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(19.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM