SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kur Farkı Karının Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?

Kur Farkı Karının Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?

Cevap: Rüzgar Ltd.Şti’nin 102 Bankalar hesabının değerleme öncesi 1. dönem Bankalar mizan dökümü aşağıdaki gibidir.

Hesap kodu

Hesap adı

TRL Borç

TRL Alacak

TRL Borç bakiye

102

BANKALAR

1.908.079,08

1.858.773,93

49.305,15

102.01

TL Hesabı

671.097,12

660.463,11

10.634,01

102.03

Vadesiz Mevduat

1.142.482,53

1.133.148,68

9.333,85

102.04

Euro Banka

94.499,43

65.162,14

29.337,29

102.05

Dolar Banka

6,30

6,30

0,00

Görüldüğü üzere şirketin Euro banka hesabının bakiyesi 29.337,29 TL’dir. Şirketin dövizli Euro bakiyesinin tutarı 14.668,65 Euro’dur. 31.03. tarihindeki Euro kuru aşağıdaki gibidir;

1 Euro = 2,35 TL’dir. Böylece;

14.668,65 x 2,35 = 34.471,32 TL.  Böylece şirketin 31.03. tarihinde Euro banka hesabında olması gereken TL karşılığı 29.337,29 TL değil 34.471,32 TL olacaktır. Dolayısıyla mizandaki banka hesabının Euro TL karşılığı ;

34.471,32 – 29.337,29 = 5.134,03 TL artacaktır. Bu da kambiyo karı demektir.

yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020),

talep edilmesi halinde iadesi gerçekleştirilecektir.

7161 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesine eklenen ikinci fıkrayla Cumhurbaşkanına, bu süreleri bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla, ayrı ayrı ya da birlikte 5 yıla kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM