SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yenilenebilir Enerji Tesislerinin İnşaasına Yönelik Teslimler KDV’den İstisna Mıdır?

Yenilenebilir Enerji Tesislerinin İnşaasına Yönelik Teslimler KDV’den İstisna Mıdır?

Cevap:  7161 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (j) bendine eklenen ibareyle  organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna hale getirilmiştir.

Tam istisna kapsamındaki bu işlemleri yapanların yüklendiği vergiler, 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca indirim ve iade konusu yapılabilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM