SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Varlık Finansmanı Fonlarının Gelirleri BSMV’den İstisna Mıdır?

Varlık Finansmanı Fonlarının Gelirleri BSMV’den İstisna Mıdır?

Cevap: 7161 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile Gider Vergileri Kanununun banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) müstesna işlemleri düzenleyen 29 uncu maddesine (ç) bendi eklenmiştir.

Eklenen bent ile sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için Varlık Finansmanı Fonlarının sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla elde ettikleri gelirler BSMV’den istisna tutulmuştur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM