SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dönem İçi Alım-Satım Amaçlı Alınan Hisse Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Dönem İçi Alım-Satım Amaçlı Alınan Hisse Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Rüzgar Ltd.Şti dönem içinde 12.6.20X1 tarihinde herbiri 1.000. TL. itibari (nominal) değerli 5 adet Hisse Senedi 6.000. TL. sına satın alınmıştır.

-------------------------------------------/-----------------------------------------------

110 HİSSE SENETLERİ  6.000

3841 seri nolu 1.200

3842 seri nolu 1.200

3843 seri nolu 1.200

3844 seri nolu 1.200

3845 seri nolu 1.200

                                                             100 KASA  6.000

Hisse senetleri alım kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------
Söz konusu hisse senetlerinden 2 adedi herbiri 1.500. TL. ndan,14.12.20X1 tarihinde peşin olarak satılmıştır.

-------------------------------------------/-----------------------------------------------

100 KASA  3.000

                                                             110 HİSSE SENETLERİ  3.000

                                                             3841 seri nolu 1.500

                                                             3842 seri nolu 1.500

Satılan hisse senetlerinin kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bu durumda hisse senetleri hesabının defteri kebir kayıtları şu şekildedir:

İşlemlerin bu kadar olduğunu kabul edersek, dönem sonunda işletmenin elinde 3 adet hisse senedi vardır. Bunların alış değerleri toplamı (1 .200. + 1 .200. + 1 .200. =) 3.600. TL.dır.

6.000. TL.lık hisse senedi alınmış, bunlardan 3.600. TL.lık hisse senedi ve tahvil kaldığından (6.000. - 3.600. =) 2.400. TL.lık hisse senedi satılmış demektir. Satış fiyatı 3.000. TL. olduğuna göre (3.000. - 2.400. =) 600. TL. satış kârı söz konusudur.

Hisse Senetleri hesabının 3.600. TL. borç bakiye vermesini sağlamak için 600. TL.lık satış kârı tutarını bu hesabın borcuna yazmamız gerekir.

-------------------------------------------/-----------------------------------------------

110 HİSSE SENETLERİ  600

                                                             645 MEN.KIY.SAT.KAR. 600

Menkul kıymet satış karı muhasebe kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hisse Senetleri hesabının borç bakiyesi bilançoda aktifte, hisse

senetleri satış kârı da Menkul Kıymet Satış Kârları olarak Gelir Tablo

sunda gelirlerde yer alacaktır.

Hisse senetleri satış zararı ortaya çıktığında ise, örnek olarak;

-------------------------------------------/-----------------------------------------------

655 MEN.KIY.SAT.ZAR. 600

                                                             110 HİSSE SENETLERİ  600

Menkul kıymet satış zararı muhasebe kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(11.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM