SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
10 İşgünü İçinde KDV İadesini Almak Mümkün Mü?

10 İşgünü İçinde KDV İadesini Almak Mümkün Mü?

Cevap: 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin  (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklenmiş ve önemli açıklamalarda bulunulmuştur.

Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan nakden iade talepleri standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucu olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

Mükellefe 10 İş Günü İçinde Yapılacak Olan İade Tutarı İçin Gerekli Şartlar

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) İade taleplerinin daha önceden incelemeye sevk edilmemiş olması.

Gerekmektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(09.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM