SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amortisman Nedir ve Sınırı Var Mıdır?

Amortisman Nedir ve Sınırı Var Mıdır?

Cevap: İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle VUK 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

Değeri 1.1.2019'dan itibaren 1.200 -TL aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 1.1.2019'dan itibaren 1.200 -TL aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(02.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM