SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tahsil Edilemeyen Alacağa Karşılık Ayrılması ve Kapanış Muhasebesi

Tahsil Edilemeyen Alacağa Karşılık Ayrılması ve Kapanış Muhasebesi

Cevap: Örnek: Rıdvan A.Ş., Bay Aykuttan olan alacağını tahsil edememiştir. Alacağın tutarı 10.000 TL’dir. Söz konusu alacak için dava yoluna gidilmiştir. Rıdvan A.Ş.’de davanın açıldığı dönem bu alacağını şüpheli alacaklara almıştır.

----------------------------------------------/--------------------------------------------

128 ŞÜP.TİC.ALAC. 10.000

                                                         120 ALICILAR 10.000

Alıcıların şüpheli alacaklara devri

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------/--------------------------------------------

654 KARŞILIKL GİDERLERİ  10.000

                                                         129 ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ. 10.000

Karşılık kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bir süre sonra işletme alacağının 4.000 TL’sini tahsil etmiştir.  Kalan tutarın ise tahsil edilemeyeceği anlaşılmıştır.

-----------------------------------------------/-------------------------------------------

102 BANKALAR  4.000

                                                         128 ŞÜP.TİC.ALAC.  4.000

Şüpheli alacak tahsilatı

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------/--------------------------------------------

129 ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ. 4.000

                                                         644 KON.KALM.KARŞ. 4.000

Ayrılan karşılığın kapatılması

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------/--------------------------------------------

129 ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ. 6.000

                                                          128 ŞÜP.TİC.ALAC. 6.000

Şüpheli alac ve karşılığın tahsilinin imkansız hale gelmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.08.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM