SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İmal Edilen Emtianın Maliyetine Neler Girer?

İmal Edilen Emtianın Maliyetine Neler Girer?

Cevap: İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:

1.Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;

2. Mamule isabet eden işçilik;

3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;

4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.)

5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(23.08.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM