SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İstanbul’da bir üniversitenin öğrenci, yurdunun yemek kantini ihalesini aldık. Yurtta faaliyet göstereceğimiz bu işlem şube açılışı gibi değerlendirilir mi?

İstanbul’da bir üniversitenin öğrenci, yurdunun yemek kantini ihalesini aldık. Yurtta faaliyet göstereceğimiz bu işlem şube açılışı gibi değerlendirilir mi?

 

Soru:

 

İstanbul’da bir üniversitenin öğrenci, yurdunun yemek kantini ihalesini aldık. Yurtta faaliyet göstereceğimiz bu işlem şube açılışı gibi değerlendirilir mi?


Cevap:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 159’uncu maddesinde, aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükelleflerin vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları, 168’inci maddesinde ise bildirimlerin olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununda ticari işletmelere ait şubelerin ticaret siciline tescil edilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Mükellefiyetiniz devam ederken bu işyerine ilave olarak faaliyetinizin icrasına tahsis edilen söz konusu yurt kantininin açılması durumunda, ilave iş yeri açılması ile ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği ile yukarıda belirtilen şekilde bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne başvurmanız yeterli görülmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.10.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM