SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Neler Girer?

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Neler Girer?

Cevap: Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.08.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM