SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
%50’den Daha Fazla İştirak Edilen Şirketten Gelen Kar Paylarının Muhasebeleştirilmesi

%50’den Daha Fazla İştirak Edilen Şirketten Gelen Kar Paylarının Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: İstanbul A.Ş.’nin iştiraki olduğu Ankara Ltd.Şti kar dağıtımında bulunmuştur. İstanbul A.Ş., Ankara Ltd.Şti’ye yüzde 60 iştirak etmektedir. Ankara Ltd.Şti. yıl sonunda 100.000 TL kar etmiş ve bu karın İstanbul A.Ş’ye isabet eden kısmı 60.000 TL’dir. İstanbul A.Ş.’nin kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

133 BAĞ.ORT. TEM.GEL.  60.000

                        641 BAĞ.ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ  60.000

Temettü gelirleri tahakkuk kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------/------------------------------------------

102 BANKALAR  60.000

                                            133 BAĞLI ORT. TEM.GEL.  60.000

Temettü gelirleri tahsilat kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(31.07.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM