SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sermayesine İştirak Edilen Şirketten Gelen Kar Payının Muhasebeleştirilmesi

Sermayesine İştirak Edilen Şirketten Gelen Kar Payının Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: Bursa A.Ş.’nin iştiraki olduğu Kocaeli Ltd.Şti kar dağıtımında bulunmuştur. Bursa A.Ş., Kocaeli Ltd.Şti’ye yüzde 20 iştirak etmektedir. Kocaeli Ltd.Şti. yıl sonunda 100.000 TL kar etmiş ve bu karın Bursa A.Ş’ye isabet eden kısmı 20.000 TL’dir. Bursa A.Ş.’nin kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

------------------------------------------------/------------------------------------------

132 İŞTİRAKLERDEN TEM.GEL.  20.000

                                               640 TEMETTÜ GELİRLERİ  20.000

Temettü gelirleri tahakkuk kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------/------------------------------------------

102 BANKALAR  20.000

                                 132 İŞTİRAKLERDEN TEM.GEL.  20.000

Temettü gelirleri tahsilat kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(24.07.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM