SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye Karı ve Bu Karı Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tasfiye Karı ve Bu Karı Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Cevap:  Tasfiye kârı: Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır.

Tasfiye kârı hesaplanırken;

1) Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,

2) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar tasfiye döneminin başındaki servet değerine,

eklenir.

b) Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadî kıymetlerin değerleri, KV Kanununun 13 üncü maddesine göre ve dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla belirlenir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.05.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM