SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Transfer Fiyatlandırmasında Ceza Kesilmesi İçin Gerekli Şart Nedir?

Transfer Fiyatlandırmasında Ceza Kesilmesi İçin Gerekli Şart Nedir?

Cevap: Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(10.05.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM