SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşten atıldım. İşsizlik ödeneği almak istiyorum. Hangi şartlarda bu ödenekten yararlanırım ?

İşten atıldım. İşsizlik ödeneği almak istiyorum. Hangi şartlarda bu ödenekten yararlanırım ?

Soru:
İşten atıldım. İşsizlik ödeneği almak istiyorum. Hangi şartlarda bu ödenekten yararlanırım ?

Cevap:
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenler aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadırlar;

a- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,
b- İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet akdinin 120 gün prim ödenmiş olması,
c- Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayah| olarak sona ermiş olması,
d- Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'un ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi. Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(24.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM