SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışına sık sık seyahate giden şirket ortaklarımızın getirdiği yabancı dildeki gider belgelerini kayıtlara alabilirmiyiz ve şirket ortaklarına yurt dışı seyahati için nasıl bir harcırah ödeme yöntemi uygulayacağız?

Yurt dışına sık sık seyahate giden şirket ortaklarımızın getirdiği yabancı dildeki gider belgelerini kayıtlara alabilirmiyiz ve şirket ortaklarına yurt dışı seyahati için nasıl bir harcırah ödeme yöntemi uygulayacağız?

 

Soru:

 

Yurt dışına sık sık seyahate giden şirket ortaklarımızın getirdiği yabancı dildeki gider belgelerini kayıtlara alabilirmiyiz ve şirket ortaklarına yurt dışı seyahati için nasıl bir harcırah ödeme yöntemi uygulayacağız?


Cevap:
İşle ilgili ve yapılan işin önem ve genişliği ile orantılı, seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla, yurtdışı seyahat ve ikamet giderleri, yurtdışından temin edilen belgelere dayalı olarak gider yazılabilecektir. Belgesi olmamakla birlikte hamaliye, bahşiş, taksi, dolmuş gibi küçük masrafların da gider kaydedilmesi mümkündür. iş seyahatine gidenlere yukarıda belirtilen giderler dışında ayrıca harcırah adı altında veya başka bir adla herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Böyle bir ödeme yapılması durumunda ise, yapılan bu ödemelerin tamamının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci Maddesi gereğince, net ücret ödemesi kabul edilerek; brüte çevrilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulması gerekir. Ücret olarak nitelendirilen bu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak yasal defterlere kaydedileceği tabiidir.
Ayrıca, işle ilgili seyahat harcamaları karşılığında yurt dışında mukim kişi ve kuruluşlardan alınan belgelerin, 253 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik ettirme zorunluluğu olmayıp; bu belgelerde yer alan bedeller, anılan tebliğde yapılan açıklamalara göre defterlere kaydedilecektir. Ancak, inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, bu belgelerin tercüme ettirilme zorunluluğu bulunmaktadır.
İşle ilgili yurtdışı seyahatlere ilişkin harcamaların, harcırah uygulanmak suretiyle ödenmesi ve defterlere gider yazılması da mümkündür. Bu usulün seçilmesi durumunda; Gelir Vergisi Kanunu’nun 24’üncü 2’nci bendinde sayılan kişilere, belgeye dayanan gerçek yol giderlerinin tamamı ile belgelendirilemeyen yemek ve yatmak giderlerine karşılık olmak üzere, en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarına)  yurt dışı seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken gündelik tutarı kadar veya altında, gelir vergisinden istisna ödeme yapılabilecek ve yapılan bu ödeme, defterlere gider olarak kaydedilebilecektir. Bununla birlikte, belgelendirilen yemek ve yatmak giderlerinin, en yüksek devlet memuruna verilen harcırah gündeliği ile herhangi bir kıyaslama yapılmaksızın, tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, belgelendirilemeyen yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen  gündeliklerin, en yüksek devlet memuruna ödenen gündeliği aşan kısmı, net ücret olarak değerlendirilerek; brüte dönüştürülmek suretiyle gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır. Ücret olarak nitelendirilen bu ödemelerin de, kurum kazancının tespitinde gider olarak yasal defterlere kaydedileceği açıktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM