SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırıma Katkı Tutarına Ulaşıncaya Kadar İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanacak Mıdır?

Yatırıma Katkı Tutarına Ulaşıncaya Kadar İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanacak Mıdır?

Cevap: 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 24 üncü maddesindeki düzenlemeye göre teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi kural olarak teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığı’na veya ilgili yerel birime müracaat tarihi olarak belirlenmiştir.

Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

İndirimli vergi uygulaması “yatırıma katkı tutarı”na ulaşıncaya kadar uygulanacak olup zaman yönünden herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcıların faydalanabilecekleri azami vergi indirimi tutarı, teşvik belgesine bağlanacak yatırım tutarı ile yatırımın yapıldığı bölge için tespit edilen yatırıma katkı oranının çarpılması sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.03.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM