SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi

Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi

Cevap: ABC A.Ş. Bankadan 01.01.2019 tarihinde 2 yıl vadeli 1.000.000 TL banka kredisi kullanmıştır. Bankadan kullandığı krediye ilişkin olarak 500.000 TL’si 2019 yılına ait kalan 500.000 TL’si ise 2020 yılına aittir. 

Krediye istinaden ödeyeceği faiz tutarı 48.000 TL olup bu tutarın 24.000 TL 2019 yılı kalan 24.000 TL’si ise 2020 yılına aittir.

--------------------------------------------------------/-------------------------------------------

102 BANKALAR HS.          1.000.000

300 BANKA KREDİLERİ HS. 500.000               

                                                                       400 BANKA KREDİLERİ HS. 500.000

Banka kredisi kullanılması

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------/-------------------------------------------

180 GEL.AYL.AİT.GİD. GİD. HS.            24.000

280 GEL.YIL.AİT.GİD. GİD. HS.            24.000

                                                           381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.      24.000

                                                           481 GİDER TAHAKKUKLARI HS.      24.000

Banka kredisi faiz gideri tahakkuku

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(13.03.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM