SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırıma Katkı Oranı Nedir?

Yatırıma Katkı Oranı Nedir?

Cevap: 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yatırıma katkı oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran olarak tanımlanmıştır. Anılan fıkrada ülkemizde yer alan illeri gruplandırma ve teşvik edilecek sektörleri belirleme, her bir il grubu ve stratejik yatırımlar konusunda yatırıma katkı oranını belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

2012/3305 sayılı BKK’nın 15 inci maddesinde, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda ve stratejik yatırımlarda uygulanacak yatırıma katkı oranı yatırım türleri ve bölgeler itibarıyla değişen oranlarda belirlemiştir.

2012/3305 sayılı BKK’nın EK-1 sayılı Listesinde Bursa İli teşvik uygulamalarında 1 nci bölgede yer almaktadır. 1 nci bölgedeki bölgesel teşvik kapsamındaki yatırımlar için yatırıma katkı oranı ise %15 olarak belirlenmiştir.

22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesiyle 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 8 inci maddeyle; 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik “US-97 Kodu:15-37” düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır. Bu ilave destek için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.03.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM