SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
2009 yılı içinde indirimli oranlı işlemlerden iade hakkımız şubat ayında doğmuştur. Geriye dönük düzeltme beyannameleri vererek iade hakkımızı alabilir miyiz?

2009 yılı içinde indirimli oranlı işlemlerden iade hakkımız şubat ayında doğmuştur. Geriye dönük düzeltme beyannameleri vererek iade hakkımızı alabilir miyiz?

 

Soru:

 

2009 yılı içinde indirimli oranlı işlemlerden iade hakkımız şubat ayında doğmuştur. Geriye dönük düzeltme beyannameleri vererek iade hakkımızı alabilir miyiz?


Cevap:
Konu ile ilgili olarak, 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin A/4  bölümünde; ilgili    yılın Ocak-Kasım arasındaki dönemlerde verilecek beyannamelerde iade hakkını kullanmayıp yüklendiği vergileri indirim konusu yapmayı tercih eden mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmalarının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (6) numaralı bölümünün son paragrafında; indirimli orana tabi işlemlerle ilgili katma değer vergisi alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri vererek iade talebinde bulunmalarının mümkün  olmadığı, bu mükelleflerle ilgili olarak 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/4) bölümündeki açıklamalar esas alınarak işlem yapılacağı,

Bununla beraber, 03.08.2006 tarih ve KDVK-41/2006-7 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1/b- Aylık Mahsup Taleplerinde İhtiyarilik” başlıklı bölümünde;  indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsubunun talep edilmesinin ihtiyari olduğu,  indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.5.) “Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümdeki açıklamalara göre nakden veya mahsuben geri alabilecekleri,                                                 

Buna göre; 2009 yılındaki indirimli orana tabi teslimleriniz dolayısıyla yüklenilen ve indirimle giderilemeyen katma değer vergilerinin, ilgili yıl için belirlenen alt sınırı aşan kısımının, yıl içinde iade talebinde bulunulmayan dönemlere düzeltme beyannamesi vermek suretiyle mahsuben iadesinin istenilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM