SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
KDV Beyannamesi Sadece Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesince mi Tarh Edilir

KDV Beyannamesi Sadece Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesince mi Tarh Edilir

Cevap: 1. Katma Değer Vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur.

2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, Katma Değer Vergisi, gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarholunur.

3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, Katma Değer Vergisi beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur.

4. İthalde alınan katma değer vergisi ilgili gümrük idaresince tarholunur.

5. İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarholunur.

6. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen, tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(01.02.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM