SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Katma Değer Vergisi Kanununda Matraha Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar Nelerdir?

Katma Değer Vergisi Kanununda Matraha Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar Nelerdir?

Cevap: Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,

c) Vade farkı, fiyat farkı,(7161 sayılı kanunun 18 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir:

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontolar,

b) Hesaplanan katma değer vergisi.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.01.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM