SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket müdürümüz şirket arabasıyla ölümlü kazaya yol açtı. Mahkeme kararıyla ölen tarafın ailesine yüklü miktarda tazminat verdik. Bu tazminatı kayıtlara gider olarak alabilir miyiz?

Şirket müdürümüz şirket arabasıyla ölümlü kazaya yol açtı. Mahkeme kararıyla ölen tarafın ailesine yüklü miktarda tazminat verdik. Bu tazminatı kayıtlara gider olarak alabilir miyiz?

 

Soru:

 

Şirket müdürümüz şirket arabasıyla ölümlü kazaya yol açtı. Mahkeme kararıyla ölen tarafın ailesine yüklü miktarda tazminat verdik. Bu tazminatı kayıtlara gider olarak alabilir miyiz?


Cevap:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40'ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup; sözkonusu maddenin 3’üncü bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak indirilebileceği; 41’inci maddesinin 6’ncı bendinde ise, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların gider olarak indirilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve işletme sahibinin kusurundan kaynaklanmayıp sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır. İşle ilgili olmayan ve işle ilgisi olsa dahi işletme sahibinin kişisel nitelikteki kusurundan kaynaklanarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ise, kazancın tespitinde gider yazılamayacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(16.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM