EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Teslim Sayılan Haller Neyi İfade Etmektedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Teslim Sayılan Haller Neyi İfade Etmektedir?

Cevap:  Aşağıdaki haller teslim sayılır:

a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,

c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(28.12.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM