SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ortakların Hisse Senedi Satışlarında Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Avantajlıdır?

Ortakların Hisse Senedi Satışlarında Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Avantajlıdır?

 

Soru:

 

Ortakların Hisse Senedi Satışlarında Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Avantajlıdır?


Cevap:
Hisse senedi ya da ilmühaber olmaksızın, şirketteki hissesini satan ortak, limited şirket ortağı gibi nitelendiriliyor ve hissesini kaç yıl sonra satarsa satsın, gelir vergisi ödüyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nda 4369 ve 4444 sayılı Yasalarla yapılan değişikliklerle, hisse senedi bastıran anonim şirket ortaklarına, hisse satışları sırasında önemli bir vergi avantajı getirildi. GVK'nın, konu ile ilgili maddelerinde daha önce 'hisse senedi' deyimi yer almıyordu. Son değişiklikle, gerçek kişilerin hisse senetlerini iktisap tarihinden başlayarak üç aydan fazla elde tutulduktan sonra elden çıkarmaları halinde, bundan doğan kazancın vergilendirilmeyeceği şeklinde düzenleme yapıldı. (GVK geçici md. 56/D - 1)
Buna göre, hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak 'üç aydan fazla' elde tutulduktan sonra elden çıkarılması halinde, bundan doğan kazanç vergiye tabi olmayacak. Ancak, gerek GVK'nın 81/5. gerekse geçici 56/D - 1. maddelerinde yer alan düzenlemelerde 'hisse senedi' sözcüğüne özellikle yer veriliyor. Bu nedenle, söz konusu vergi avantajından yararlanabilmek için hisselerin, hisse senedine bağlanmış olması gerekiyor.

Yukarıdaki anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere Anonim Şirketin Hisse Senedi veya İlmühaber Bastırması halinde bunların satışı vergiden istisna olup Limited Şirketlerde böyle bir avantaj vergi kanunlarımızda düzenlenmemiştir.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM