SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye ve Birleşme İşlemlerinde Verginin Ödenmesi Nasıl Olacaktır?

Tasfiye ve Birleşme İşlemlerinde Verginin Ödenmesi Nasıl Olacaktır?

Cevap: Tasfiye ve birleşme hallerinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlara ait beyannameler tasfiyenin sona erdiği tarihi takip eden otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceğinden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenecektir.

Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, müstakil tasfiye dönemlerine ait beyannamelerin hesap dönemini takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verileceği ve tahakkuk eden vergilerin de bu ayın sonuna kadar ödeneceği tabiidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(29.11.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM