SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ödenecek Verginin İade Alınacak Vergiye Mahsubunun Muhasebe Kaydı

Ödenecek Verginin İade Alınacak Vergiye Mahsubunun Muhasebe Kaydı

Cevap: Örnek: Çiğdem Ltd.Şti’nin Kasım 2013 dönemi 191 indirilecek KDV toplamı 200.000 TL, 391 Hesaplanan KDV toplamı ise 250.000 TL’dir. İşletme ödemesi gereken 50.000 TL’lik KDV’yi kurumlar vergisi iadesi alacağına mahsup etmiştir. Söz konusu alacak 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının altında 136.01.001 nolu vergi dairesinden alacaklar hesabında takip edilmektedir.

-------------------------------------------/------------------------------------------

391 HESAPLANAN KDV  250.000

                                   191 İNDİRİLECEK KDV 200.000

                                   360 ÖDEN.VER. VE FON. 50.000

KDV tahakkuk kaydı

---------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------/----------------------------------------

360 ÖDEN.VER. VE FON. 50.000

                                               136 DİĞ.ÇEŞ.ALAC.  50.000

                                               - Vergi dairesinden alacaklar

KDV mahsup kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.11.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM