SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kısmi Bölünme Nedir?

Kısmi Bölünme Nedir?

Cevap: Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçının mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak konulması kısmi bölünme olarak kabul edilmiştir.

Bu düzenleme ile iştirak hisselerinin kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye olarak konulabilmesi için aktifte yer alan bu kıymetlerin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması şarttır.

Kısmi bölünme işleminde, aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunmak zorundadır.

3)  DÖNEM İÇİ ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABININ MUHASEBESİ

Örnek: Merkez Ltd.Şti., KLM A.Ş.’den 1 ay sonra satacağı bir ürün dolayısıyla 20.000 TL avans almıştır.

-----------------------------------------------/-------------------------------------------------

102 BANKALAR  20.000

                                          340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 20.000

Sipariş avansı alımı

--------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme bir süre sonra KLM A.Ş.’ye satacağı ürünleri hazır hale getirmiştir. Ürünlerin toplam bedeli 50.000 TL olup bunun 20.000 TL’sini daha önceden almış olduğu avansa mahsup etmiştir.

--------------------------------------------------/-------------------------------------------------

340 ALINAN AVANSLAR 20.000

120 ALICILAR                  39.000

                                                          600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000

                                                          391 HESAPLANAN KDV   9.000

Yurt içi mal satışı ve avans mahsubu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------/------------------------------------------

102 BANKALAR  39.000

                                                          120 ALICILAR 39.000

Tahsilat kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.11.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM