SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gerçek Kişi Açısından Sahibi Olduğumuz Bir Arsanın Fabrikaya Satılması Halinde Vergi Yükü Oluşacak mıdır?

Gerçek Kişi Açısından Sahibi Olduğumuz Bir Arsanın Fabrikaya Satılması Halinde Vergi Yükü Oluşacak mıdır?

 

Soru:

 

Gerçek Kişi Açısından Sahibi Olduğumuz Bir Arsanın Fabrikaya Satılması Halinde Vergi Yükü Oluşacak mıdır?


Cevap:
Değer artış kazancının doğumu ivaz karşılığında elden çıkarmaya bağlanmıştır. Örneğin, veraset, hibe, bağış vb. hallerde edinilen mal ve hakların elden çıkarılmasında ortaya çıkan kazanç vergilendirilmez. Diğer durumlarda, vergiye esas kazanç, safi değer artışıdır. Yani elde etme maliyeti ve satıcının uhdesinde kalan giderler düştükten sonra kalan net değerdir.

Yine, değer artış kazancının doğması için (1/1/2007’den itibaren geçerli) elden çıkarma iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde yapılmalı. İktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süreyi aşan bir dönemde satış yapılırsa, söz konusu gayrimenkulün kazanç sağlama amacıyla elde edilmediği düşünülüp vergi dışı bırakılmıştır.

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde sahip olunan arsa 2007 yılında iktisap edilmiş ve 2009 yılında satılmış ise değer artış kazancı olarak değerlendirilip vergiye tabi tutulacaktır. Eğer arsa ivazsız yani veraset, hibe , bağış, miras gibi yollarla iktisap edilmiş olsaydı her halükarda vergilendirilmeyecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(10.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM