SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kurumlar Vergisi Tarhiyatında Muhataplar Kimlerdir?

Kurumlar Vergisi Tarhiyatında Muhataplar Kimlerdir?

Cevap: Tarhiyatın muhatabı

Kurumlar vergisi,

  • Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına,
  • İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına,
  • Fonlarda fonun kurucusu adına,
  • İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına

tarh olunur.

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle oluşan iktisadi işletmenin kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kooperatif tüzel kişiliği adına tarh olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.11.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM