SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiyenin Zararla Kapanması Halinde Düzeltme

Tasfiyenin Zararla Kapanması Halinde Düzeltme

Cevap: Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen vergiler mükellefe iade edilir. Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz.

Tasfiye işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz konusu düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir. Düzeltme işlemleri ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Örnek:

3/6/2016 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiye 15/4/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kurumda 3/6/2016 – 31/12/2019 tarihleri arasındaki dönem birinci tasfiye dönemini, 2007 ve 2008 yılları ikinci ve üçüncü tasfiye dönemlerini, 1/1/2019 – 15/4/2019 tarihleri arasındaki dönem dördüncü ve son tasfiye dönemini oluşturacaktır.

Kurum;

I. Tasfiye döneminde .................................... 20.000.- TL............ Kazanç,
II. Tasfiye döneminde ................................. 150.000.- TL............ Kazanç,
III. Tasfiye döneminde .................................. 50.000.- TL............ Zarar,
Son tasfiye döneminde ise ........................... 25.000.- TL............ Zarar,
bildirmiştir.

Bu beyanlara göre ilk iki dönemde (4.000 + 30.000 =) 34.000.- TL kurumlar vergisi ödenmiştir.

Oysa tasfiyenin kesin ve nihai sonucuna göre kâr; [(20.000 + 150.000) – (50.000 + 25.000) =] 95.000.- TL’dir. Bu matrah üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisi ise 19.000.- TL olacaktır.

Bu durumda (34.000 – 19.000 =) 15.000.- TL kuruma iade olunacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(09.11.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM