SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye Dönemi Nedir?

Tasfiye Dönemi Nedir?

Cevap: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır.

Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer.

Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam edecektir.

Örnek 1:

Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması hali:
Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................ :  18/1/2018
Tasfiyenin bitiş tarihi........................................... :  12/12/2018
Tasfiye dönemi...................................................... :  18/1/2018-12/12/2018

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.11.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM