SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Elektrik Faturası ile Altyapı Katılım Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi

Elektrik Faturası ile Altyapı Katılım Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: Konak Ltd.Şti’ye Eylül 2018 döneminde 100.000 TL’lik elektrik faturası gelmiştir. Elektrik faturasının 80.000 TL’lik kısmı doğrudan üretimde kullanılan makinelara aittir.

------------------------------------------------------/----------------------------------------

730 GENEL ÜRETİM GİD. 80.000

770 GENEL YÖN.GİD.      20.000

191 İND.KDV                    18.000

                                                  329 DİĞ.TİC.BORÇ.  118.000

Elekt. Ft. kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------          

------------------------------------------------------/----------------------------------------

329 DİĞ.TİC.BORÇ.  118.000

                                                  102 BANKALAR  118.000

Ft. Ödeme kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Örnek: XYZ A.Ş., faaliyette bulunduğu organize sanayi bölgesinde, organize sanayi bölge müdürlüğünce kendisine 100.000 TL alt yapı katılım payı açıklamalı fatura düzenlenmiştir.

------------------------------------------------------/----------------------------------------

252 BİNALAR                100.000

191 İND.KDV                    18.000

                                                  329 DİĞ.TİC.BORÇ.  118.000

Alt yapı katılım bedeli Ft. kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------          

------------------------------------------------------/----------------------------------------

329 DİĞ.TİC.BORÇ.  118.000

                                                  102 BANKALAR  118.000

Ft. Ödeme kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(10.10.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM