SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket çalışanlarımıza ramazan dolayısıyla alışveriş çekleri vermekteyiz. Nasıl bir muhasebe yöntemi uygulamalıyız?

Şirket çalışanlarımıza ramazan dolayısıyla alışveriş çekleri vermekteyiz. Nasıl bir muhasebe yöntemi uygulamalıyız?

 

Soru:

 

Şirket çalışanlarımıza ramazan dolayısıyla alışveriş çekleri vermekteyiz. Nasıl bir muhasebe yöntemi uygulamalıyız?


Cevap:
Alışveriş çeki verilmesi olayı bir mal teslimi veya hizmet ifası değildir. Dolayısıyla KDV yi doğuran bir olay söz konusu olmamaktadır. Zira, alışveriş çeklerinin çalışanlar tarafından ilgili mağazalarda mal veya hizmet alınması esnasında vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden bu işlemin KDV’sinin de muhasebe kayıtlarında dikkate alınması gerekmektedir. Şöyle ki;

--------------------------------------------/-------------------------------
159    XXX

                                               102/100    XXX
İşletme tarafından alışveriş çeklerinin satın alınması
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------/------------------------------------
770        XXX
191    XXX

                                              159             XXX
Alışveriş çekleriyle çalışanlar tarafından mal alınması
------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM