SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Promosyon-Eşantiyon ve Numune ürünlerin KDV karşısındaki durumlarını açıklarmısınız?

Promosyon-Eşantiyon ve Numune ürünlerin KDV karşısındaki durumlarını açıklarmısınız?

 

Soru:

 

Promosyon-Eşantiyon ve Numune ürünlerin KDV karşısındaki durumlarını açıklarmısınız?


Cevap:
PROMOSYON ÜRÜNLERİ
Satışları artırmak amacıyla, satılan malların yanında ayrıca bir bedel alınmaksızın verilen mallar “promosyon” olarak tanımlanmaktadır.
Piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların ayrıca bir bedel alınmadan promosyon ürünü olarak verilmesinde de, KDV uygulanmamaktadır. Mükelleflerin iktisadi faaliyetlerini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim sözkonusu olmamaktadır. Promosyon ürünleri firmaları pazarlama gideri niteliğini taşımakta, dolayısıyla firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenmektedir

EŞANTİYON VE NUMUNE MALLAR
Firmaların kendi tanıtımlarını yapmak için, özel günlerde (bayram ve yılbaşlarında) herhangi bir bedel alınmaksızın verdiği eşantiyonlar (kalem, anahtarlık, ajanda, takvim vb.) KDV’ye tabi değildir.
Ayrıca, ana malın bütün özelliklerini taşımakla birlikte, satışa konu edilmeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde “Numunedir, para ile satılmaz, vb.” ibareleri taşıyan numune malların tesliminde KDV hesaplanmasını gerektirmemektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM