SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Uygulama Esasları ve Muhasebesi

Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Uygulama Esasları ve Muhasebesi

Cevap: Örnek: KLM A.Ş. yurt dışından satın alacağı bir patent için önden 1.000.000 TL avans göndermiştir.

----------------------------------------------------------/------------------------------

269 VERİLEN AVANSLAR  1.000.000

                                                 102 BANKALAR  1.000.000

-------------------------------------------------------------------------------------------

Şirket söz konusu patenti 1 ay sonra almıştır. Haklar ile ilgili açıklamalarımızda yurt dışından bu tarzda alınan patent bedelleri için hem stopaj hem de KDV hesaplanması gerektiğine değinmiştir. Burada da aynı uygulamayı yapacağız.

Stopaj oranı yüzde 20 olduğuna göre 1.000.000 TL’nin yüzde 20 brüt hali;

1.000.000 / 0,80 = 1.250.000 TL

1.250.000 x 0,18 = 225.000   TL

----------------------------------------------/-------------------------------------------

260 HAKLAR        1.250.000

191 İND. KDV         225.000

                            269 VERİLEN AVANSLAR   1.000.000

                            360 ÖDEN.VER.FON.            475.000

             - Ödenecek KDV                    225.000

            - Ödenecek muhtasar stopajı: 250.000

Yurt dışı patent ödemesi

------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(08.08.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM