SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgelerde Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

Serbest Bölgelerde Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

Cevap: Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6/2/2004 tarihinden sonra Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca vergi kesintisine tabi ödemeler üzerinden kestikleri vergileri, bağlı bulundukları vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirerek sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gerekmektedir. 
Örneğin; serbest bölgede faaliyet gösteren bir işletme, yurt dışında mukim yabancı bir şirketten gayrimaddi hak kiralaması veya satın alması dolayısıyla bu yabancı şirkete yapacağı ödemeler ile avukatlık hizmeti dolayısıyla avukatına yapacağı serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapmak zorundadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.07.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM