SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Geri verilmesi mutad olan ambalaj malzemeleri KDV’ye tabi midir?

Geri verilmesi mutad olan ambalaj malzemeleri KDV’ye tabi midir?


Soru:

 

Geri verilmesi mutad olan ambalaj malzemeleri KDV’ye tabi midir?


Cevap:
Geri verilmesi mutad olan ambalaj mad¬deleri katma değer vergisine tabi değildir. Ambalajlanarak satılması mutad veya zorunlu olan malların amba¬laj¬lanmasında kullanılan ve geri verilmeyen ambalaj maddeleri, ihtiva et¬tiği malın tabi olduğu oran üzerinden vergiye tabi tutulur.
Temel gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılarak geri dön¬me¬yecek şekilde satılan ve bedeli ayrıca alınmayan ambalaj malzemesi, ihtiva ettiği maddenin vergi oranına tabi olacaktır. Malın ambalajlı satış bedeli üzerinden vergi hesaplanacaktır.
Ancak, temel gıda maddeleri ile ambalaj faturada ayrı ayrı gösteri¬lir; ambalaj maddesinin bedeli ayrıca tahsil edilirse; ambalaj malzemesinin be¬deli üzerinden vergi  hesaplanması zorunludur. Çünkü olayda, iki ayrı maddenin satışı sözkonusudur. Örneğin, şeker fabrikalarının şeker teslimleri sıra¬sında ayrıca bedel tahsil ettiği çuvallar için, genel oranda vergi hesapla¬ması yerindedir.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM