SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kreş ve Gündüz Bakımevlerine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanacaktır?

Kreş ve Gündüz Bakımevlerine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanacaktır?

Cevap: Kreş ve gündüz bakımevlerinin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için bu kurumların 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten önce faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden doğan kazançlar için anılan istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin düzenleme 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevleri açısından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan, 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap dönemi boyunca kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(19.06.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM