SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye sürecinde bir şirketiz. Tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili bilgi verir misiniz?

Tasfiye sürecinde bir şirketiz. Tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

Tasfiye sürecinde bir şirketiz. Tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili bilgi verir misiniz?


Cevap:
Tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesinden önce, tasfiye hakkında kısaca bilgi vermekte yarar vardır. Tasfiye, herhangi bir nedenle faaliyetine son veren bir limited şirketin tüm hesap¬larının kesin ve nihai olarak kapatılmasıdır. Tasfiye dönemine giren limited şirketin tüzel kişiliği devam eder. Önceki bölümlerde de değindiğimiz gibi, tasfiye etmek, aktifi paraya çevirmek ve borçları da ödemek anlamına gelmektedir. Limited şirket tasfiye edildiğinde, tasfiye, şirketin son bulması ve sonra¬da kalan değerlerin ortaklar arasında paylaşılması sonucunu verir.
Tasfiye işlemlerini sonuçlandırmak için seçilen ya da atanan tasfiye memurları, bazı kurallara uymak zorundadır. Buna göre;
1- Öncelikle belli bir tasfiye tarihi belirlenir ve günlük işlemlere ilişkin kayıtlar bu tarih itibariyle kesilir.
2- Belirlenen tarih esas alınarak, şirketin varlıkları ile borçlarının bir envanteri yapılır ve bir tasfiye bilançosu düzenlenir. Bu bilanço tasfiye işlemlerine temel teşkil eder.
3- Alacaklılar çağrılarak, «Alacaklarının tutarları» sap¬tanır. Aynı şekilde, pay sahipleri de çağrılarak, ödenmemiş ser¬maye paylarını ödemeleri istenir. Şirket borcu olan üçüncü şahıslardan da, bunların tahsili konusunda girişimde bulunu¬lur.
4- Şirketin varlıkları paraya çevrilir. Satış bedeli muhasebe bedelinin altında ya da üstünde olabileceğinden, ortaya bazı değer farkları çıkar. Bunlar, doğrudan doğruya tasfiye kar/zarar hesabına yazılır.
5- Limited şirketin tüm borçları ödenir.
6- Limited şirketin tasfiye işlemleri nedeniyle yapılan gi¬derler tasfiye kar/zarar hesabına yazılır.
7- Tasfiye kar/zarar hesabının kalıntısı, tasfiyeden doğan global kar/zararı verir. Şirket varlığının borçları karşılayamadığının saptanması halinde, tasfiye memurları yargı yoluna başvururlar ve mahkeme iflasın açılmasına karar verir. Tüm borçlar ödendikten sonra bir kalıntı varsa (tasfiye artığı), bu pay sahiplerine (ana sözleşme ya da genel kurul kararlarında ak¬sine bir hüküm yoksa) nakit olarak dağıtılır.
Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM