SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İştirak Hissesi Satışından Elde Edilen Kazanç Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?

İştirak Hissesi Satışından Elde Edilen Kazanç Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?

Cevap: İştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesine göre, Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı.

Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan "iştirak hisseleri" deyimi, menkul değerler portföyüne dahil hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir.

Bunlar,

  • Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil),
  • Limited şirketlere ait iştirak payları,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
  • İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,
  • Kooperatiflere ait ortaklık payları

olarak sıralanabilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise iştirak hissesi olarak değerlendirilmeyecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(18.05.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM