SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Katma Değer Vergisi Gider Olarak Kaydedilebilir Mi?

Katma Değer Vergisi Gider Olarak Kaydedilebilir Mi?

Cevap: Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemez. Mükellefin mal ve hizmet alımları nedeniyle hesaplanan bu işlemlere ilişkin olarak alış vesikalarında gösterilen ve indirilebilecek KDV durumunda bulunan KDV de gider olarak kabul edilmez.

Diğer yandan indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(27.04.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM