SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketimiz için aldığımız ticari otomobiller henüz şirketimize ulaşmadı. Ulaşmayan bu otomobiller için şimdiden amortisman ayırabilir miyiz?

Şirketimiz için aldığımız ticari otomobiller henüz şirketimize ulaşmadı. Ulaşmayan bu otomobiller için şimdiden amortisman ayırabilir miyiz?


Soru:

 

Şirketimiz için aldığımız ticari otomobiller henüz şirketimize ulaşmadı. Ulaşmayan bu otomobiller için şimdiden amortisman ayırabilir miyiz?


Cevap:
Hesap döneminin son günlerinde satın alınan ancak henüz satıcının depo¬sundan çıkarılmayıp alıcının işyerine nakledilmeyen taşıt veya makine üzerinden amor¬tisman ayrılıp ayrılamayacağı konusunda da tereddütler bulunmaktadır.
Bakanlıkça da benimsenen yukarıdaki görüşler doğrultusunda, herhangi bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için fiili durum değil hukuki duruma bakmak gerekmektedir. Makinenin nerede bulunduğunun önemi yok¬tur. Malın mülkiyeti 31.12 itibariyle kime aitse o makine veya taşıt üzerin¬den “Kullanılmaya hazır olmak şartıyla” amortisman ayrılabilir. Satıcının veya bir başkasının deposundaki makinenin veya taşıtın kullanılmaya hazır olmadığı söylenemez. Yeter ki makinenin montajı tamamlanmış olsun.
Ancak, amortisman ayırmanın sağladığı avantajdan yararlanmak ama¬cıyla muvazaalı bir şekilde makinenin veya taşıtın ertesi yıl hiç kullanılmadan satıcıya iade edil¬mesi durumunda, ayrılmış bulunan amortismanın vergi denetim elemanlarınca reddedilebileceğini belirtmeliyim. İyi niyet kurallarına uymayan hiç bir eylem ve işlemi yasa korumaz. Makinenin veya taşıtın haklı nedenlerle iade edilmiş olması halinde yapılacak bir işlem yoktur.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(21.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM