SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
KDV Beyannamesini Vermeyen Mükellefler Özel Esaslara Mı Alınırlar?

KDV Beyannamesini Vermeyen Mükellefler Özel Esaslara Mı Alınırlar?

Cevap: Birden fazla döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermeyen mükellefler özel esaslara tabi tutulur.

Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

Beyanname vermeme kapsamında özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin, beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak verilmesi durumunda, mükellef genel esaslara döner ve henüz sonuçlanmayan iade talepleri de dâhil olmak üzere iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak beyanname vermeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(06.04.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM