SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç kayıtlı satışlar yapmaya başladık. Söz konusu bu satışlar için nasıl bir muhasebe sistemi uygulamalıyız?

İhraç kayıtlı satışlar yapmaya başladık. Söz konusu bu satışlar için nasıl bir muhasebe sistemi uygulamalıyız?

 

Soru:

 

İhraç kayıtlı satışlar yapmaya başladık. Söz konusu bu satışlar için nasıl bir muhasebe sistemi uygulamalıyız?


Cevap:
MSU Genel Tebliğinde, 392-Diğer KDV hesabının açıklamasında bu hesabın, teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen katma değer vergisi ve ihraç kayıtlı satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek katma değer vergisi gibi işlemlerin izlenmesinde kullanılabileceği ve ihtiyaca göre bölümlenebileceği belirtilmektedir.
İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı firmaların ihracatçılardan tahsil etmeyip, vergi dairesince tecil olunan katma değer vergisi 391 no.lu hesabın borcu karşılığı 392.Diğer KDV hesabı alacaklandırılır. Mevzuat gereği tecil edilen verginin terkin edilmesi halinde borçlusunun alacağı karşılığı bu hesap borçlandırılır.
İhracatın gerçekleşmemesi halinde ise tecil olunan katma değer vergisi "391 Hesaplanan KDV Hesabı"nm alacağı karşılığı bu hesaba borç kaydedilir.
MSU Genel Tebliğinde tecil edilecek KDV'nin kaydedileceği hesap adı belirtildiği halde ihracatçıdan tahsil edilmeyen KDV'nin hangi borçlu hesapta gösterileceği belirtilmemiştir. Biz bu hesabın 120-ALICILAR Hesa¬bında ilgili alıcının hesabında gösterilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Tekdüzen Hesap Planının sistematiğinden bu hesap için 192 no.lu hesabın kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak bu hesabın açıklamasına bakıldığında sadece "teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip ertelenen KDV'nin" kaydedildiği hesap olarak karşımıza çıkmaktadır. Hesabın tanımı ve işleyişinde ihraç kayıtlı satışlardan söz edilmemektedir. Bununla birlikte bazı yazarlar 192 no.lu hesabı ihraç kayıtlı.

 

 


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

 

(13.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM